Derfor er det vigtigt at lægge et budget

I en virksomhed er budgettet et vigtigt redskab til at holde styr på aktuelle og forventede indtægter og udgifter. Hvor et regnskab er en oversigt over virksomhedens bagudrettede økonomiske aktiviteter, er budgettet en rettesnor for økonomien i fremtiden. Når du som virksomhedsejer skal udforme et budget skal det dermed være et kvalificeret bud på virksomhedens økonomiske udvikling inden for en bestemt periode. Budgettet indeholder alle typer af aktiviteter, der har indflydelse på økonomien, fx omkostninger, salg og investeringer.

Budgettet er et styreredskab, der giver dig mulighed for at træffe beslutninger om fremtidige tiltag ud fra et kvalificeret grundlag. På baggrund af budgettet kan du derfor få et overblik over eventuelle optimeringspotentialer i virksomheden, der kan gøre den mere lønsom.

Det kan være yderst svært at være objektiv i forhold til sin egen virksomhed, når budgettet skal udformes.
Af og til har jeg oplevet, at virksomhedsejeren har været for optimistisk i estimeringerne af kommende indtægter. Blandt mange mindre virksomheder nedprioriteres budgetteringen af og til helt på grund af manglende ressourcer eller kompetencer.

Her kan en uvildig rådgiver være en god investering, da denne har de rette kompetencer til at udregne, hvorvidt dine nedskrevne estimater er realistiske eller til at hjælpe dig godt på vej med gode råd.

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis dit budget volder dig besvær, eller hvis du savner yderligere råd. Jeg står gerne til rådighed, og jeg tilbyder også gerne øvrig regnskabsassistance som bogføringshjælp og hjælp til regnskab.